>

Menu

Om oss

Om oss i Skanska

Skanska har et mål om å utvikle og tilby attraktive hjem til ulike markeder, målgrupper og kundesegmenter, og vi vil være kundens førstevalg. Vi har både småhus- og blokkbebyggelse i vår portefølje, og vi driver boligutvikling i regionene Oslo- og Østlandsområdet, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

Markeds- og kundeforståelse er avgjørende for at vi skal nå våre målsetninger. Vår kunnskap og erfaring er basert på vårt ønske om å skape verdier. I lang tid har vi bidratt til betydelig verdiskapning for tomteeiere, samarbeidspartnere og boligkjøpere.

Skanska jobber aktivt med tomtekjøp og markedsanalyser for å kartlegge behov for i dag og i morgen. Vi bistår med verdivurderinger for grunneier, skisserer muligheter og utarbeider prospekter. Dette gir grobunn for fleksible avtaler tilpasset den enkelte grunneier, som gir gjensidig verdiskapning.

Vi gjennomfører også omreguleringsprosessen for regulerte og uregulerte tomter, vi har en tett kontakt med, og relasjoner til kommuner, fylker, Statens vegvesen og andre offentlige etater som påvirker prosessen. Skanska har en hundreårig selskapshistorie. Vi tør bruke ord som solid, ressurssterk og troverdig om oss selv. Vi ønsker at en kvalitets- og miljøbevisst profil skal være vårt levebrød, og et godt omdømme avhenger av at man holder det man lover. Det gjør Skanska.


Neste side: Hvem er vi?