>

Menu

Forbehold

Bilder

Bilder og illustrasjoner er ment å illustrere prosjektene. De kan vise tilvalg som ikke er en del av standardleveransen. Det gjøres oppmerksom på at utsikt som er vist ikke er gjeldende for alle boliger.

Opplysninger

Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som er hensiktsmessige og nødvendige. Hvitevarer, dusjhjørne, garderobeskap og øvrige møbler/løsøre inngår ikke i standardleveransen. Rørføringer og radiatorer er ikke vist på plantegning. Ut over dette vil mindre avvik kunne forekomme. Forøvrig henvises det til leveransebeskrivelse og romskjema som beskriver detaljer ved boligene.

Utomhus og fasader

Det gjøres oppmerksom på at ferdigstillelsesgrad av utomhusarealer ved overlevering vil kunne avvike fra beskrivelser gitt i salgsmateriell. Alle opplysninger er gitt med forbehold om endringer som er hensiktsmessige og nødvendige.